Centrum Egzaminacyjne ECDL


Centrum Egzaminacyjne ECDL

Fundacja jest jednostką certyfikowaną przez Polskie Biuro ECDL działające przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Posiada numer PL-CE0163.

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w ramach certyfikacji: ECDL Base (B1-B4), ECDL Standard (S1, S2, S3 , S6 i S9) i e-Citizen

Certyfikaty ECDL czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz nabył podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są wszędzie na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie. Certyfikat jest obiektywnym miernikiem wyszkolenia pracownika zatrudnionego bądź zatrudnianego, gdyż jest standardem europejskim. 

Nie zależy także od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów ani wykształcenia. Duży wybór spośród proponowanych certyfikatów umożliwia ich zdobywanie osobom z różnym poziomem wiedzy i umiejętności. ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat ECDL, pracodawca może mieć pewność, że osoba ta posiada właściwe przygotowanie obsługi komputera potwierdzone zdanymi egzaminami.

Administratorem CE jest: Mariusz Sidowski (e-mail, tel. 606 237 802).

Aktualne informacje dot. egzaminów:

ECDL Base

ECDL Standard

e-Citizen

Cennik - Płatności kandydatów indywidualnych za wszystkie egzaminy odbywają się przez wirtualną kasę www.eecdl.pl/kasa

Literatura wspomagająca przygotowanie do egzaminów ECDL

This site was built using