JESTEM POLAKIEM! – KIM JESTEM? Co to znaczy być Polakiem dzisiaj?


JESTEM POLAKIEM! – KIM JESTEM? Co to znaczy być Polakiem dzisiaj?

Termin realizacji: 5-12 grudnia 2010 roku.

W początkach naszej działalności mieliśmy okazję wesprzeć Szkołę Podstawową nr 46 w Poznaniu w działaniach dotyczących współpracy tej szkoły ze Społeczną Szkołą Polską w Baranowiczach na Bialorusi. Nasz ówczesny wiceprezes - Grzegorz Chołuj - opracował plan dzialań artystycznych, który następnie wdrożono.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Realizacja warsztatu teatralnego z udziałem młodzieży polskiej i białoruskiej (grupy mieszane) na terenie Polski w oparciu o twórczość Adama Mickiewicza – zakończonego pokazem pracy warsztatowej w formie pokazu teatralnego. Przybliżenie kultury polskiej i życia codziennego młodzieży polskiej z Poznania młodzieży polskiej mieszkającej na stałe w Białorusi.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:

  • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez pracę nad sobą i rozwój „świadomości obywatelskiej” uczestników,
  • Rozwój kompetencji emocjonalnych (inteligencja emocjonalna – świadome odczuwanie i przeżywanie emocji – „zarządzanie” emocjami),
  • Praca z wyobraźnią i stymulacja twórczego działania (warsztat teatralny),
  • Udoskonalanie współpracy w grupie (świadomość zależności w grupie i wzajemnej pomocy i współpracy w kontekście zasady: „wygrany-wygrany”).

EFEKTY:

  • Większa świadomość narodowa i obywatelska, której źródłem jest praca nad sobą, kreatywność, szacunek do drugiego człowieka i poszanowanie wartości, takich jak życzliwość, solidarność, otwartość,
  • Kreowanie własnej postawy twórczej na wielu płaszczyznach życia,
  • Twórcza i otwarta komunikatywność w grupie rówieśniczej,
  • Wykorzystanie wyobraźni, jako „narzędzia” w świadomym życiu i skutecznym działaniu.
This site was built using