Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce


Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce


Termin realizacji: 08.2012- 08.2014

Liderem projektu realizowanego w ramach podziałania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była Fundacja Wrota Edukacji- EduGate. Partnerowało nam Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza. Głównym celem jaki sobie postawiliśmy było podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe projektu wyglądały następująco:

  • podniesienie umiejętności nauczycieli wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia zajęć z obu przedmiotów, w tym także z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  • uatrakcyjnienie i upraktycznienie programu nauczania i materiałów do obu przedmiotów, w tym także wdrożenie tzw. e-narzędzi
  • podniesienie wiedzy z obu przedmiotów uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

Wsparcie skierowano do wielkopolskich szkół publicznych: 7 liceów ogólnokształcących i 7 techników. Na etapie realizacji projektu szkoły otrzymały na własność sprzęt do prowadzenia zajęć, interdyscyplinarny program nauczania oraz narzędzia dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne. Współautorami programu nauczania oraz treści dydaktycznych byli nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii wywodzący się z zaangażowanych w realizację projektu 14 szkół. Pedagodzy podczas swojej pracy otrzymali profesjonalne wsparcie ze strony ekspertów świadczących pomoc na każdym etapie projektu, przed rozpoczęciem prac wzięli oni także udział w warsztatach, podczas których dowiedzieli się np. jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy z uczniem.

Kolejną grupą wspieraną w ramach projektu byli uczniowie i uczennice 14 szkół, którzy zrekrutowani zostali z klas wskazanych przez szkoły. W ramach wdrożenia opracowanych koncepcji w każdej placówce co najmniej jeden oddział wziął testowo udział w zajęciach z wykorzystaniem nowego interdyscyplinarnego programu „Jestem przedsiębiorczy”.

W ramach projektu powstał e-podręcznik, gra dydaktyczna oraz narzędzia badające kompetencje uczniów. Z opracowanych materiałów korzystać mogą wszystkie szkoły tego typu.

W roku 2014 Instytucja Pośrednicząca II stopnia, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji docenił realizatorów projektu, zaliczając projekt do katalogu tzw. „Dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji ”.


Produkty

W Projekcie zostały stworzone autorskie, interdyscyplinarne programy nauczania obydwu przedmiotów wykorzystujące nowoczesne metody kształcenia, zawierające scenariusze zajęć i wykorzystujące wypracowane narzędzia jakimi są: Ekonomiczna gra dydaktyczna „Piekarz Przemo” oraz narzędzie badania kompetencji. Dodatkowo, doświadczony zespół merytoryczny, stworzył interdyscyplinarny e-podręcznik dla tych przedmiotów.

Program nauczania oraz scenariusze zajęć

Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Innowacyjny program nauczania i scenariusze zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

e- podręcznik

Interdyscyplinarny e-podręcznik obejmujący treści dydaktyczne dla zajęć edukacyjnych w formie bloku przedmiotowego składającego się z Podstaw przedsiębiorczości i Ekonomii w praktyce. Treść podręcznika opracował zespół merytoryczny składający się z siedmiu doświadczonych dydaktyków. Następnie materiał ten został "ubrany" w formę strony WWW. Format e-podręcznika wybrano uwzględniając dokument pt. "Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem 707/e/2014.

http://www.podrecznik.edugate.pl/

e-Podręcznik - Wersja do druku

Ekonomiczna gra dydaktyczna „Piekarz Przemo”

obejmująca swoją tematyką  podstawowe zagadnienia ekonomiczne i biznesowe, takie jak: przychody i koszty prowadzenia działalności, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, popyt rynkowy, podaż, zarządzanie finansami, osiąganie celów biznesowych. Gra wykorzystuje najnowsze trendy w dydaktyce, nauki poprzez zabawę i doświadczenie.

http://piekarz.edugate.pl/

Narzędzie badania kompetencji

Elektroniczne kwestionariusze służące badaniu kompetencji personalnych i społecznych dostosowany do odbiorcy - ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoczynającego naukę przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Test jest rzetelną i jednocześnie atrakcyjną formą autodiagnozy dla ucznia w zakresie 6 istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, kompetencji:

  • komunikacja
  • współpraca
  • uczenie się przez całe życie
  • przedsiębiorczość
  • planowanie i organizacja pracy
  • odporność na stres

http://kompetencje.edugate.pl/

This site was built using