Konferencja "Kadra zarządzająca – potrzeby rynku pracy w odniesieniu do branży turystycznej"


Konferencja "Kadra zarządzająca – potrzeby rynku pracy w odniesieniu do branży turystycznej"

Nasza Fundacja pełniła funkcję organizatora wykonawczego międzynarodowej konferencji pt. Kadra zarządzająca – potrzeby rynku pracy w odniesieniu do branży turystycznej odpowiadając za kompleksowe przygotowanie imprez, w tym w szczególności: organizację logistyczną i merytoryczną, promocję, rekrutację uczestników oraz opracowanie, skład i druk raportu z konferencji.

Odbyła się ona w dniach 12-13.05.2011 roku. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z kierunkami rozwoju branży turystycznej w kraju i na świecie. W szczególności przedmiotem analizy były potrzeby hotelarskiego i turystycznego rynku pracy. W wydarzeniu wzięło udział w sumie 112 osób, w tym goście z Izraela, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Słowacji. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Turystyki i Sportu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

This site was built using